De stack van verschillende producten en diensten die Microsoft aan zijn klanten aanbiedt is enorm. Allen ondersteunen ze op hun eigenste manier specifieke bedrijfsprocessen ten einde business value te creëren. Maar wegens de veelzijdigheid is het voor de eindgebruikers vaak ook moeilijk om door de bomen het bos nog te kunnen zien. SharePoint voor het opzetten van voorgedefinieerde werkstromen. Yammer om communicatie binnen communities te faciliteren. Delve voor het samenbrengen van relevante informatie op basis van het gebruik van de andere tools. Enzovoort.

Paradoxaal genoeg ontstaat er hierdoor een nieuwe uitdaging. Ofschoon al de voorgenoemde producten kennisdeling nastreven, leidt de ontwikkeling van Microsofts dienstenaanbod tevens tot een fragmentatie van diezelfde kennis. Gebruikers moeten zich in toenemende mate gaan afvragen waar welke communicatie en samenwerking dient te geschieden. Het consulteren van een drie- à viertal kanalen alvorens de informatie terug te vinden die men zoekt ondermijnt sterkt de productiviteit van de eindgebruiker. Naast werknemer binnen een professionele context is deze eindgebruiker ook klant binnen zijn of haar eigen privésfeer. En het is algemeen geweten dat klanten koning zijn. De verwachtingen van deze klanten, a.k.a. eindgebruikers, sijpelen langzaam maar zeker door op de werkvloer. De eisen die zij stellen aan de user experience van software, dewelke beroepsmatig gebruikt wordt, zijn dan ook niet gering. Snel en niet al te complex, dat spreekt. Maar ook graag intuïtief en met een responsive design, als het even kan.

Enerzijds zorgt het toenemend aanbod van Microsoft O365 diensten dus voor een proliferatie van informatie die idealiter wel samen en overzichtelijk blijft. Anderzijds zijn er de hoge verwachtingen van de eindgebruiker ten aanzien van software die binnen een professioneel kader gebruikt wordt. Het is binnen deze context dat Beezy vier jaar geleden het levenslicht zag. Beezy is een jong software bedrijf dat gevestigd is in – hoe kan het ook anders – Silicon Valley. Net als Spikes gelooft ook Beezy rotsvast in de productiviteitsverhogende capaciteiten van Microsoft Office 365 en SharePoint. Hun gelijknamig product is dan ook volledig gebaseerd op de verschillende features die we in beide pakketten terugvinden. Tot dusver niets nieuws onder de Californische zon zou je kunnen zeggen.

Wat Beezy dan wel precies doet? Beezy gooit als het ware één uniforme schil over de verschillende Microsoft producten. Eén uniforme schil? Vergelijk het met een bananenmilkshake. Deze bestaat uit onder meer bananen – not joking -, vanille ijs, melk en suiker. Wat Beezy doet is de verschillende smaken mixen tot een homogeen geheel waar de eindgebruiker gelukkig van wordt. Net zoals bij een goede bananenmilkshake geraakt die laatste al snel enthousiast en wordt het gebruik ervan als iets leuks ervaren. In meer abstracte termen plaatst Beezy de verschillende tools en features van O365 en SharePoint in één compacte blackbox. De eindgebruiker hoeft dan vervolgens enkel nog maar te communiceren met de fraaie user interface van Beezy zelf. Een idee dat even simpel als geniaal is.

En dat vonden ze ook op de European SharePoint Conference in Stockholm op 11 november laatstleden. Daar kaapte Beezy de award voor Best Office 365 Solution weg, en dat niet voor het maken van bananenmilkshakes. Beezy kreeg er erkenning voor de manier waarop ze, zowel in de cloud, on-prem als in een combinatie van beiden, er in slagen om de digitale werkplek te uniformiseren en de samenwerking er naar een hoger niveau te tillen. CEO Jordi Plana verwoordt hun succesrecept in zijn overwinningsspeech als volgt:

“Enterprises are focusing more and more on tools and solutions that can increase business productivity, and Office 365 is by far the fastest-growing productivity platform for these customers. We are focused on enhancing and extending Office 365 even further, and customers are definitely responding.”

Met deze woorden zet Jordi Plana Beezy’s missie kracht bij om de manier waarop mensen samenwerken binnen bedrijven te veranderen. Niet om de verandering zelf. Wel omdat hij en zijn team ervan overtuigd zijn dat werknemers hierdoor finaal gelukkiger en performanter zullen worden. Een analyse waar we ons bij Spikes graag volmondig bij aansluiten.

Hannes Dams

Hannes Dams

Junior Business Analyst @ Spikes

Advertisements